Vad vi inte har

Eftersom Helsingfors stadsarkiv, precis som namnet antyder, är ett stadsarkiv, ligger tyngdpunkten i arkivmaterialet i första hand på varaktigt arkiverade handlingar som producerats av stadens förvaltning och dess underlydande ämbetsverk. Om du med andra ord till exempel letar efter handlingar från statliga myndigheter och inrättningar, rekommenderar vi att du börjar med att ställa en förfrågan gällande handlingarna till den aktuella myndigheten/inrättningen eller Riksarkivet.

En del av de varaktigt arkiverade dokumenten och handlingarna som staden producerar behövs fortfarande för skötseln av det dagliga arbetet. Denna typ av handlingar finns vanligtvis fortfarande vid den aktuella sektorn vid staden, och därmed är det bäst att fråga om dessa handlingar direkt hos sektorn.

Nedan har vi sammanställt en lista över material som ofta efterfrågas och som innehas av någon annan aktör. Listan är ordnad enligt ämnesområden.

ASTIA – Riksarkivets e-tjänst: Helsingfors rådstugurätts arkiv, bouppteckningshandling 1898–1898.