Helsingfors Karttjänst

Helsingfors karttjänst är en portal på Internet för kartor genom vilken du kan bläddra i flera ämbetsverks kart- och geoinformationsmaterial. Via tjänsten kan du också söka efter fastigheter, byggnader, plankartor och registerupplysningar om miljön. Tjänsten ger tillgång till flera olika baskartor, till exempel guidekartor, olika versioner av fastighetskartor, ortoflygbilder och en omfattande kollektion av historiska kartor och flygbilder.

Man kan välja mellan olika kartlager på vänstra sidan av Helsingfors Karttjänsts webbsida. Man kan använda många kartskikt samtidigt. Här finns några exempel av kartvyer som finns på Helsingfors Karttjänst.