Historia Helsinki

Databanken Historia Helsinki är en riklig källa till kunskap om Helsingfors historia. Artiklar skrivna av experter på sina respektive teman presenterar epoker och ställen viktiga för stadens historia. Med finns också länkar till andra webbplatser som handlar om Helsingfors historia, och tips om relevant litteratur. Historia.hel.fi växer efterhand.

Webbplatsens sökverktyg hjälper hitta fram till kunskap om till exempel det egna grannskapet – eller något annat som intresserar i stadens historia. Även bilder hittar man med sökverktyget.

Dessutom ingår ett kartverktyg, och med det man kan jämföra olika kartor och flygfoton från olika tider. På kartan finns länkar till fotografier och andra källor som finns på webbplatsen.

Bild från Historia Helsinki -framsidan.