Finna

Finna.fi – Kulturella och vetenskapliga skatter med en sökning

Finna är hemmet för Finlands finns kulturella och vetenskapliga material. Finna.fi är en samlingsplats för material från hundratals museer, bibliotek och arkiv som ger enkelt och snabbt tillgång till materialet på en och samma adress. Dessutom utvecklar Finna tillsammans med sina kundorganisationer en kostnadsfri plattform där olika aktörer kan skapa sin egen elektroniska söktjänst eller till exempel ett webbibliotek.

I Finna kan du se Helsingfors stadsarkivs material på samma sätt som i Sinetti. Exempelvis kan du här visa alla digitaliserade handlingar och ladda ned dem direkt. För material som inte har digitaliserats kan du se dokumentposterna, men själva handlingarna beställs som vanligt via Sinetti till stadsarkivets forskarsal. Finnas fördel är att du kan söka information om ett ämne som intresserar dig bland materialet från alla organisationer som är med i Finna samtidigt! Om du till exempel är intresserad av byggnaden för Berghälls bibliotek, kan du först titta på de ursprungliga huvudritningarna som finns i stadsarkivet i Finna och sedan göra en sökning i Helsingfors stadsmuseums samlingar i Finna och få fram fotografier från 1910-talet som visar byggnaden när den färdigställdes.

Finna-service logo