Arkivdatabasen Sinetti

Du kan använda samlingarna i Helsingfors stadsarkiv via arkivdatabasen Sinetti. I databasen finns referensinformationen för materialet i pappersform som förvaras i stadsarkivet. Sinetti innehåller också en stor materialsamling i digitaliserad form, till exempel största delen av stadens beslutshandlingar som är över 100 år gamla. I Sinetti finns även tusentals kartor och ritningar över Helsingfors.

Du kan bläddra data i en trädvy under fliken Bläddra eller genom att använda sökfunktionen. Du kan begränsa sökresultaten ytterligare till exempel enligt tid, förvaltningsområde eller ämne.

Med korgfunktionen i Sinetti kan du i förväg beställa de valda dokumenten till stadsarkivets forskarsal. Systemet skickar ett e-postmeddelande till beställaren när materialet är klart för användning.


Byggnadskontorets parkavdelning; parkplan, Vinterträdgård.Se i Sinetti.
Fastighetskontorets byrå för koloniträdgårdar; planteringsplaner för koloniträdgårdar, Åggelby, 1958.Se i Sinetti