Skolregistret

I skolregistret kan du söka information om skolorna i Helsingfors ända sedan staden grundades. Registret innehåller de mest relevanta uppgifterna om skolornas verksamhet, till exempel namnändringar, adresser och uppgifter om skolform vid olika tidpunkter. Du kan söka information om allmän folkbildning från 1550-talet fram till i dag.

Skolor som under årtiondena har sammanslagits och delats upp är länkade till varandra i registret. Dessutom finns information om skolornas rektorer.

Informationen i skolregistret har sammanställts från arkivkällor och litteratur. De historiska kartorna i tjänsten kommer från Helsingfors stadsarkivs och stadsmätningsavdelnings samlingar. Fotografierna kommer i huvudsak från Helsingfors stadsmuseums bildarkiv.

I tjänstens gränssnitt och användargränssnittet används öppen källkod som fritt kan utforskas och förbättras av alla. Materialet finns också tillgängligt på https://api.hel.fi/kore/v1/

Du kan ge respons på tjänsten med stadens gemensamma responsformulär.

Skolregistret är på finska.Byggnadskontorets byggnadsritningar; Folkskola, Snellmansgatan 18.Se i Sinetti.