Koulurekisteri

Koulurekisteristä voit etsiä tietoa Helsingin kouluista kaupungin perustamisesta lähtien. Rekisteriin on koottu koulujen toiminnan kannalta oleellisimmat asiat, kuten nimenmuutokset, sijainnit ja tietoa koulutyypistä eri aikoina. Voit etsiä tietoa yleissivistävästä kansanopetuksesta 1550-luvulta nykypäivään.

Vuosikymmenien aikana yhdistyneet ja toisistaan eronneet koulut on linkitetty rekisterissä. Lisäksi tietoa löytyy koulujen rehtoreista.

Koulurekisterin tiedot on koottu arkistolähteistä ja kirjallisuudesta. Palvelussa käytetyt historialliset kartat ovat Helsingin kaupunginarkiston ja kaupunkimittausosaston kokoelmista. Valokuvat ovat pääosin Helsingin kaupunginmuseon kuva-arkistosta.

Palvelun rajapinta ja käyttöliittymä ovat avointa lähdekoodia ja vapaasti kaikkien tutkittavissa ja paranneltavissa. Aineistoon voi tutustua myös osoitteessa https://api.hel.fi/kore/v1/

Palautetta palvelusta voit antaa kaupungin yhteisellä palautelomakkeella.


Rakennuskonttorin rakennuspiirustukset; Kansakoulu, Snellmanninkatu 18. Katso Sinetissä.