Unescon Maailman muisti -aineistot

Unescon Maailman muisti -ohjelma suojelee asiakirjallista ja kirjallista kulttuuriperintöä Suomessa ja maailmalla sekä edistää sen saatavuutta. Suomen kansallinen Maailman muisti -komitea organisoi ohjelmaa Suomessa. Se ylläpitää kansallista Maailman muisti -rekisteriä, johon on koottu kansallisesti merkittävää asiakirjallista kulttuuriperintöä.

Kansallisessa Maailman muisti -rekisterissä on kaksi Helsingin kaupunginarkiston aineistokokonaisuutta.

C. L. Engelin kirje- ja piirustuskokoelma

Helsingin kaupungin Saksasta vuonna 1938 hankkima arkkitehti Carl Ludvig Engelin (1778–1840) kirjekokoelma on ainutlaatuinen katsaus suomalaisen arkkitehtuurin historiaan. Vuodet 1813–1840 kattava kokoelma koostuu Engelin opiskeluaikaiselle ystävälle Carl Herrlichille ja sisarenpoika Eduard Jacobille Saksaan lähettämistä kirjeistä. Kokoelma antaa mahdollisuuden tutustua Engelin luomisprosessiin ja arkipäivän haasteisiin. Arkkitehtinä Engel sovelsi mestarillisesti aikakauden tiukkoja klassisia ihanteita, mutta oli myös hyvin kiinnostunut rakentamisen teknisestä kehittämisestä. Engelin kirjeet ovat korvaamaton lähde rakennushistoriamme tutkimukseen.

Väritetty Helsingin asemakaavaluonnos (Ehrenströmin suunnittelema), liitteenä asiakirjassa 034L. Engel - Carl Herrlich, Helsinki 4.6.1822.
Väritetty Helsingin asemakaavaluonnos (Ehrenströmin suunnittelema), liitteenä asiakirjassa 034L. Engel – Carl Herrlich, Helsinki 4.6.1822. Katso Sinetissä.

Kokoelman kautta pääsee tutustumaan myös laajemmin ajan henkeen, kulttuuriin ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Kirjeet ovat lähes ainoa lähde Engelin yksityiselämään ja luonteeseen. Engelin ulkomaalaisena tekemät havainnot Suomesta, ja ennen kaikkea kosmopoliittisesta ja monikielisestä Helsingistä, tarjoavat arvokkaan välähdyksen kulttuuriperintömme juuriin.

XV Olympia Helsinki 1952 -arkisto

Helsingin kesäolympialaiset vuonna 1952 ovat tähän mennessä ainoat Suomen isännöimät olympialaiset ja yksi tunnetuimmista Suomessa koskaan järjestetyistä tapahtumista. Olympialaiset vaikuttivat merkittävästi suomalaisiin, Helsingin kaupungin kehitykseen ja ulkomaalaisten kuvaan suomalaisista. 

XV Olympia Helsinki 1952 -arkisto kuvaa ainutlaatuisesti aikaansa ja murroskohtaa Helsingin sekä koko Suomen kehityksessä. Helsingin olympialaisten arkisto sisältää kaikki olympialaisten järjestelyihin ja itse kisoihin liittyvät asiakirjat ja ne muodostavat yhdessä paikassa säilytettävän kokonaisuuden. Aineisto on kansallisesti merkittävä ja sitä on käytetty ja tutkittu urheiluhistorian lisäksi lukuisissa eri tarkoituksissa. Helsingin olympialaisten asiakirjoihin kohdistuu suurta mielenkiintoa kansallisesti ja kansainvälisesti.

Kuvakollaasi, jossa XV Olympia Helsinki 1952 -arkiston aineistoa.
Kuvakollaasi, jossa XV Olympia Helsinki 1952 -arkiston aineistoa.

Urheilu ei ole arkistossa keskeisimmässä asemassa, vaan eniten tietoa voi löytää kisojen järjestelyistä, ajan tekniikasta, ruokakulttuurista, taiteesta ja turismista. Paljon aineistoa löytyy myös rakentamiseen liittyen, sillä olympialaisten myötä pääkaupunki sai paljon uusia rakennuksia, jotka ovat edelleen pystyssä.