Yleistietoa aineistoista

Helsingin kaupunginarkiston asiakirja-aineistot muodostuvat pääosin kaupungin entisten virastojen ja laitosten sekä nykyisten toimialojen toiminnan tuloksena syntyneistä, pysyvästi säilytettävistä, arkistoiduista asiakirjoista. Asiakirjat siirretään kaupunginarkistoon toimialoilta erillisen sopimuksen mukaan.  

Lisäksi kaupunginarkisto ottaa vastaan Helsinkiä koskevaa yksityistä arkistoaineistoa erillisen sopimuksen mukaan. Katso lisätietoja täältä.

Kaupunginarkiston kokoelmat kattavat pääosin ajanjakson 1720-luvulta 2010-luvulle, vaikka vanhin asiakirja, Juhana III:n erioikeuskirje Helsingin porvareille, on jo vuodelta 1569.

Kuva Helsingin kaupunginarkiston vanhimmasta asiakirjasta, joka on Juhana III:n erioikeuskirje Helsingin porvareille. Asiakirja on vuodelta 1569.

Vanhimmat, jatkuvat asiakirjasarjat alkavat 1720-luvulta. Tällaisia ovat esimerkiksi monet maistraatin asiakirjasarjat.

Kaupunginarkiston asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia. Asiakkaat saavat asiakirjat käyttöönsä kaupunginarkiston tutkijasaliin tilauksen mukaan. Salassa pidettävien asiakirjojen käyttö on sallittua tutkimusluvalla.

Käytetyimpiä asiakirja-aineistoja ovat muun muassa:


Kuva Helsingin poliisilaitoksen osoitetoimiston osoitekortista 13481 Leino, Eila Tuulikki - Leino, Elias Nikodemus
Poliisin osoiterekisteri; Eino Leinon osoitekortti. Poliisin osoiterekisteri tutkittavissa paikan päällä kaupunginarkistossa, tilaa aineisto Sinetistä.