Mitä meillä ei ole

Koska Helsingin kaupunginarkisto on nimensä mukaisesti kaupungin arkisto, sen hallussa olevat arkistoaineistot ovat keskittyneet ensisijaisesti kaupungin hallinnon ja sen alaisten virastojen tuottamiin, pysyvästi säilytettäviin asiakirja-aineistoihin. Toisin sanoen, jos etsit esimerkiksi valtion virastojen ja laitosten asiakirjoja, kannattaa asiakirjoja ensiksi lähteä tiedustelemaan kyseisestä virastosta/laitoksesta tai Kansallisarkistosta.

Osaa kaupungin tuottamasta pysyvästi säilytettävästä asiakirja-aineistosta tarvitaan edelleen päivittäisten tehtävien hoitamiseen. Tämän tyyppiset asiakirjat ovat useimmiten edelleen kaupungin toimialan itsensä hallussa, joten näitä asiakirjoja koskevaa tietoa kannattaa tiedustella suoraan toimialalta.

Olemme koostaneet tähän alle teemoittain jäsennellyn listauksen meiltä usein tiedusteltavista aineistoista, jotka ovat jonkin muun toimijan hallussa:


ASTIA – Kansallisarkiston asiointipalvelu; Helsingin raastuvanoikeuden arkisto, perunkirja 18981898.