Material i Unescos Världsminnesprogram

Unescos Världsminnesprogram skyddar det dokumentbaserade och skriftliga kulturarvet i Finland och världen samt främjar dess tillgänglighet. I Finland organiseras programmet av Nationella världsminneskommittén i Finland. Kommittén upprätthåller det nationella Världsminnesregistret, där det dokumentbaserade kulturarvet av nationell betydelse har sammanställts

Från Helsingfors stadsarkiv ingår två materialhelheter i det nationella Världsminnesregistret.

C. L. Engels samling med brev och teckningar

Arkitekten Carl Ludvig Engels (1778–1840) brevsamling, som Helsingfors stad förvärvade från Tyskland 1938, ger en unik inblick i den finländska arkitekturens historia. Samlingen som omfattar åren 1813–1840 består av brev som Engel skickat till sin vän från studietiden Carl Herrlich och sin brorson Eduard Jacob till Tyskland. Samlingen ger möjlighet att bekanta sig med Engels skapandeprocess och vardagliga utmaningar. Som arkitekt tillämpade Engel på ett mästerligt sätt tidens stränga klassiska ideal, men han var också mycket intresserad av den tekniska utvecklingen inom byggandet. Engels brev är en ovärderlig källa för forskning om vår byggnadshistoria.

Utkast till Helsingfors stadsplan (av Ehrenström), färglagt, bilaga till handling 034L. Engel – Carl Herrlich, Helsingfors 4.6.1822.
Utkast till Helsingfors stadsplan (av Ehrenström), färglagt, bilaga till handling 034L. Engel – Carl Herrlich, Helsingfors 4.6.1822. Se i Sinetti.

Samlingen ger också möjlighet att bekanta sig mer omfattande med tidsandan samt kulturen och samhällsfenomen på denna tid. Breven är i princip den enda källan till Engels privatliv och person. De iakttagelser av Finland, och framför allt av det kosmopolitiska och flerspråkiga Helsingfors, som Engel gjorde som utlänning, ger en värdefull inblick i rötterna för vårt kulturarv.

Arkivet XV Olympia Helsingfors 1952

Sommar-OS i Helsingfors 1952 är de enda olympiska spelen som Finland stått värd för hittills och ett av de mest kända evenemangen som någonsin ordnats i Finland. De olympiska spelen påverkade i hög grad finländarna, utvecklingen av Helsingfors som stad och bilden av finländarna utomlands. 

Arkivet XV Olympia Helsingfors 1952 beskriver på ett unikt sätt sin tid och ett brytningsskede i Helsingfors och hela Finlands utveckling. I arkivet över de olympiska spelen i Helsingfors finns alla handlingar som rör anordnandet av de olympiska spelen och själva tävlingsevenemanget. Denna materialhelhet förvaras på ett och samma ställe. Materialet är av nationell betydelse och har, förutom inom idrottshistoria, använts för en mängd andra ändamål och inom annan forskning. Handlingarna om OS i Helsingfors är föremål för stort intresse både nationellt och internationellt.

Bildcollage med material från arkivet XV Olympia Helsingfors 1952.
Bildcollage med material från arkivet XV Olympia Helsingfors 1952.

Arkivets fokus ligger inte på idrotten, utan bland materialet hittar man framför allt information om tävlingsarrangemangen samt om tekniken, matkulturen, konsten och turismen vid denna tidpunkt. Det finns också en stor mängd material som rör byggande, eftersom huvudstaden i och med de olympiska fick många nya byggnader som fortfarande finns kvar.