Guidningar för besökargrupper

Bild av arkivmagasin

Du kan boka en introduktion till stadsarkivets material, tjänster och lokaler för din grupp. Introduktionen omfattar en presentation av materialet och dess användning och ett besök till arkivmagasinen. Vid intresse kan vi också presentera konserveringen av materialet.

Introduktioner ordnas i huvudsak under stadsarkivets öppettider och de är kostnadsfria. Närmare information om introduktionerna fås genom att kontakta stadsarkivet med responsformuläret eller ringa stadsarkivets forskarsalsservice på 09 310 43571.