Stadsarkivet

Helsingfors stadsarkiv grundades år 1945. Det ansvarar för stadens varaktigt arkiverade dokument och handlingar, och sköter informationsservicen kring dem.

Informationstjänsten omfattar dels forskarsalbetjäningen, dels svarandet på informationsbegäranden. Materialhanteringen omfattar de arbetsuppgifter som handlar om förvaring av varaktigt arkiverade dokument och handlingar. I praktiken innebär det dels att ta emot material som ska arkiveras, dels att sköta arkivutrymmena, följa deras skick och att underhålla dem. 

Vidare ingår det i stadsarkivets åligganden att dels utveckla och underhålla arkivdatabasen Sinetti, dels planera och sköta digitalisering av dokument och handlingar. Stadsarkivet vägleder den analoga dokumenthanteringen vid stadens förvaltningssektorer.


Förslag till ombyggnad af “Långa Bron” i Helsingfors. Se i Sinetti.