Sinetin suuri ulkoasupäivitys

Helsingin kaupunginarkiston arkistotietojärjestelmä Sinetti on uudistunut! Uusi ulkoasu noudattelee Helsingin kaupungin yhteistä visuaalista brändiä, jonka myötä arkistotietojärjestelmämme on paremmin tunnistettavissa osaksi Helsingin kaupungin tarjoamaa palveluvalikoimaa. Sen lisäksi, että Sinettiin on toteutettu visuaalisen ilmeen päivittämistä, on käyttöliittymän saavutettavuuteen kiinnitetty erityistä huomiota. Tämän myötä Sinettiä on nyt helpompi käyttää myös erilaisilla avustusohjelmilla kuten ruudunlukijoilla. Jatkamme kuitenkin edelleen työskentelyä sen eteen, että Sinetti olisi mahdollisimman monelle saavutettavissa ja käyttökokemus olisi mitä mukavin!

Tiedonvälittämisen parantamiseksi olemme myös tuoneet kotisivuillamme näkyvän kaupunginarkiston uutisvirran osaksi Sinetin etusivua. Tämän myötä tiedotukset erilaisista tapahtumista, aineistoihimme kohdistuvasta lainsäädännöstä sekä mahdollisista poikkeusaukioloajoista tavoittavat laajemmin asiakaskuntamme.

Kosmeettisten muutosten ja saavutettavuuden parantamisen lisäksi olemme ottaneet käyttöön myös muutamia uusia toimintoja, jotka tarjoavat entisestään lisää mahdollisuuksia Sinetissä tehtävien hakujen muotoiluun. Olemme esimerkiksi ottaneet käyttöön uuden Paikka-hakukentän, joka korvaa aiemman vanhan kaupunginosakentän. Tämän kentän avulla on mahdollista hakea esimerkiksi rakennuspiirustuksia osoitteen perusteella. Lisäksi käyttöön tulee lähiaikoina hakunäkymä, joka mahdollistaa haun rajaamisen maantieteellisesti karttanäkymän avulla. Tätä myös voi hyödyntää esimerkiksi rakennuksiin ja kaavoittamiseen liittyvän aineiston etsimisessä.

Kuten normaalistikin otamme mielellämme Sinettiä koskevia palautteita ja kehitysehdotuksia vastaan! Näitä voi lähettää meille tuttuun ja turvalliseen tapaan palautelomakkeella: