Kaupungin palautejärjestelmä uudistuu

Kaupunginarkiston mustavalkoinen metallikyltti ruskassa olevaa verivaahteraa vasten.

Helsingin kaupungilla pitkään käytössä ollut palautejärjestelmä uudistuu 19.4.2023! Palautejärjestelmän uudistuminen vaikuttaa myös kaupunginarkiston tietopyyntöihin, sillä vanhaa palautejärjestelmää on käytetty myös kaupunginarkiston tietopalvelussa. Käyttöönotettava järjestelmä on ominaisuuksiltaan hyvin pitkälti samanlainen kuin käytöstä poistuva palautejärjestelmä eikä muutos tule vaikuttamaan tietopalvelun vastausaikoihin.

Uudessa palautejärjestelmässä on pyritty ottamaan tarkemmin huomioon tietosuojaan liittyvät kysymykset ja voimassa oleva lainsäädäntö. Valitettavasti uudessa järjestelmässä ei alkuun pystytä käsittelemään erilaisia arkaluontoisia tai suojattavia henkilötietoja. Järjestelmään ollaan myöhemmin lisäämässä vahvan tunnistautumisen mahdollisuus, minkä myötä myös arkaluonteisia tietoja sisältävien tietopyyntöjen käsittely voidaan toteuttaa kaupunkilaiselle tietoturvallisella tavalla.

Tietopyyntöä tehdessäsi pyri välttämään seuraavien henkilötietojen mainitsemista viestissäsi, mikäli ne eivät ole oleellisia tietopyyntösi kannalta. Kaupunginarkiston asiantuntija esittää tarpeen mukaan tarkentavan tiedustelun, mikäli katsoo tiedot tarpeellisiksi tietopyynnön käsittelyyn:

  • Henkilötunnus (tutkintotodistusten kohdalla pystymme tunnistamaan oikean henkilön pelkän syntymäajankin perusteella).
  • Alle 100 vuotta vanhat henkilön terveyteen liittyvät tiedot.
  • Alle 100 vuotta vanhat henkilön adoptioon tai sosiaalipalveluiden asiakkaana olemiseen liittyvät tiedot.

Mikäli tietopyyntösi kuitenkin koskee ja sisältää edellä mainittuja tietoja, tarkista ensin verkkosivuiltamme löytyvästä Mitä meillä ei ole -osiosta, mistä tiedot voisivat löytyä! Esimerkiksi alle 100 vuotta vanhojen terveystietojen kohdalla ensisijainen tiedonlähde on Helsingin kaupungin terveydenhuollon keskusarkisto. Mikäli aineistot vaikuttaisivat löytyvän meiltä, voit lähettää pyyntösi uuden palautejärjestelmän kautta, jolloin kaupunginarkiston asiantuntija ohjaa asian jatkokäsittelystä kaupungin sähköisessä turvapostissa.