Tiedonhallintayksikkö

Tiedonhallintayksikkö johtaa ja ohjaa kaupungin asiakirjahallintoa, ohjaa yleisesti ja kehittää kaupungin asianhallintaa ja tietosuojaa. Se huolehtii kaupungin pysyvästi säilytettävistä, arkistoiduista asiakirjoista, hallintoinfomaatiopalvelusta sekä kaupungin yleisestä kirjaamotoimesta. Lisäksi se järjestää toimialaansa liittyvää koulutusta. Tiedonhallintayksikkö koostuu viidestä tiimistä. Ne ovat asiakirjahallinnon ja asianhallinnan ohjaus, informaatiopalvelu, kaupunginarkisto, kirjaamo sekä tietosuojatiimi.

Tiedonhallintayksikön päällikkönä toimii kaupungin asiakirjahallintoa johtava viranhaltija, tiedonhallintapäällikkö Jussi Jääskeläinen (Puh. 09-31043563).

Asiakirjahallinnon ja asianhallinnan ohjauksen toimialaan kuuluvat kaupungin asiakirjahallinnon ja asianhallinnan yleinen ohjaaminen ja kehittäminen.

Asiakirjahallinnon ja asianhallinnan ohjauksen tiimipäällikkö on johtava asiantuntija Elena Waltari (Puh. 09-31036538).

Informaatiopalvelu vastaa hallintoinformaatiopalvelusta ja siihen liittyvien tietopyyntöjen koordinoinnista.

Informaatiopalvelun tiimipäällikkö on johtava asiantuntija Leena Mällänen (Puh. 09-31036059).

Kaupunginarkisto vastaa kaupungin pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista ja huolehtii niistä annettavasta tietopalvelusta sekä hoitaa kaupunginkanslian arkistoa.

Kaupunginarkiston tiimipäällikkö on johtava asiantuntija Merja Aartolahti (Puh. 09-31043567).

Kirjaamo toimii koko kaupungin yleisenä kirjaamona.

Kirjaamon tiimipäällikkö on johtava asiantuntija Sari Sohlberg (Puh. 09-31064438).

Tietosuojatiimi Vastaa itsenäisesti kaupungin organisaation neuvonnasta ja ohjeuksesta kaikissa tietosuojakysymyksissä, tietosuoja-asetuksen noudattamisen valvonnasta, yhteistyöstä valvontaviranomaisen kanssa sekä tukee rekisteröityjen oikeuksien toteuttamisessa.

Tietosuojatiimin tiimipäällikkö on tietosuojavastaava Päivi Vilkki (Puh. 09-31036168).


Rakennuskonttorin rakennuspiirustukset, Kruununhaka: Helsingfors Societetshus, nykyinen kaupungintalo, läpileikkaus juhla- ja konserttisalista. Katso Sinetissä.