Stadsarkivets handbibliotek

I samlingsdatabasen kan du söka publikationer som finns lagrade i Helsingfors stadsarkivs handbibliotek till exempel efter ämne, författare eller utgivningsår. Stadsarkivets handbibliotek är ett referensbibliotek, vars samlingar inte får lånas hem.

Obs! När du gör en sökning, kom ihåg att välja Kaupunginarkiston käsikirjasto i menyn Toimipisteet.

Kuvassa käsikirjaston osoite- ja ammattikalentereita hyllyssä.
Adress- och yrkeskalendrar från 1900-talets början, stadsarkivets handbibliotek.